VƯỜN QUỐC GIA PHƯỚC BÌNH
Tin tức chung
THÔNG BÁO
30/05/2022 09:54 0 Comment

 Công bố danh sách  công chức, viên chức đủ điều kiện đánh giá CTHĐ

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH
05/05/2022 10:14 0 Comment
KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ HÀNH ĐỘNG
25/04/2022 16:51 0 Comment

            Tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét, bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng trực thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Phước Bình

KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2022
25/04/2022 16:29 0 Comment

           Căn cứ Kế hoạch số 106-KH/TU ngày 14/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”; Công văn số 1154/UBND-VXNV ngày 21/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2022;....

CÔNG KHAI TAI CHÍNH
09/11/2021 16:28 0 Comment
CÔNG KHAI TAI CHÍNH
09/11/2021 16:26 0 Comment
CÔNG KHAI TAI CHÍNH
09/11/2021 15:55 0 Comment
KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC , PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 VÀ NĂM 2021
11/10/2021 09:04 0 Comment

             Thực hiện Kế hoạch số 75-KH/TU ngày 17/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025; Công văn số 5263/UBND-VXNV ngày 01/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 75-KH/TU ngày 17/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

12345
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ
HyperLink

Ban quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình
Địa chỉ: Xã Phước Bình, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận
VPĐD: 8B Ngô Gia Tự, TP. Phan rang Tháp chàm, Ninh Thuận
Điện thoại: 0259.3828789; Fax: 0259.3826766 | Email: vqgphuocbinh@yahoo.com.vn
Website: vqgphuocbinh.org.vn

Đang online: 21
Hôm nay: 109
Tuần này: 109
Tháng này: 24,749
Tất cả: 410,025
Designed by  Ninh Thuan Software